Proffil


Yr wyf yn Bensaer Siartredig gyda’r nod o gynllunio lleoedd ac adeiladau sy’n gweddu i’w cynefin. Anelaf at wneud adeiladau sydd yn rhoi teimlad braf, yn ogystal ag edrych yn ddeniadol. Credaf fod dylunio da yn ganlyniad o gydweithio rhwng cleient a chynllunydd.

 (c) Huw Davies

Theatr Felinfach

Dylai adeiladau fod yn gynaliadwy, i’w mwynhau gan ein cymdeithas am amser hir. Mae cynaladwyaeth yn allweddol i arbed ein adnoddau naturiol prin, gydag adeiladau yn cael eu hail-ddefnyddio, a’u hail gylchu.
Ceisiaf newid yr arfer gwastraffus o ddefnyddio deunyddiau a dulliau sy’n dibynnu ar ddefnydd trwm o’n adnoddau naturiol gwerthfawr. Dylwn ddefnyddio mwy o ddeunyddiau naturiol fel carreg, calch neu bren.


Mae gennyf gefndir o:

gynllunio tai newydd cyffrous a deniadol
gynllunio estyniadau i dai a bythynod
adnewyddu tai hanesyddol
drosi ysguboriau
neuaddau cymunedol – newydd ac addasiadau
ddatblygiadu adeiladau masnachol a swyddfeydd
adeiladau isel-ynni

O’m cartref yn Nyffryn Aeron, gweithiaf yn eang o fewn Siroedd Ceredigion, Penfro a Chaerfyrddin, er yn hapus i weithio o fewn cylch ehangach.


Administration